UA-37946640-1

VETERANER SERVICELOVEN §85

Serviceloven §85

Veteran Jumpstart mener at soldater med diagnoser og andre psykiske belastningsreaktioner, har brug for støtte til at opkvalificere funktionsmulighederne, så vejen tilbage på arbejdsmarkedet gøres kortere. Måden vi gør det på er ved at udvikle mulighederne for livsudfoldelse gennem kontakt, samvær og omsorg.

Vores konsulenter er alle engageret i veteransagen, veluddannet og har en specialviden indenfor PTSD, angst og depression. Vores gode resultater er rodfæstet i vores evner til at opbygge og vedligeholde relationer. Vi er specialister til at bygge bro mellem veteranens diagnoser og det normaliserede liv.

Vi hjælper veteranen med at skabe struktur og overblik i hverdagen. Vi bistår ham i kommunikationen med offentlige myndigheder. Vi støtter ham i at reetablere sociale- og familiære relationer. De ting som vi andre ser som hverdagsagtige gøremål, såsom at handle ind, benytte offentlige transportmidler og tage ansvar for rengøring og tøjvask i eget hjem, som veteranen bøvler med – det støtter og vejleder vi i.

Pakkepriser:

JUMPSTART5 er 5 timer om ugen, inkl. transport koster kr. 3.000,-
JUMPSTART10 er 10 timer om ugen, inkl. transport koster kr. 4.750,-

Ekstra timer udover ovenstående faktureres med 475,- pr. time.

Ring til instruktør Kenneth Lindskov på 24242121 for at høre nærmere!