Formålet med sammensætningen af programmet er at lære veteranen at håndtere mentale belastningsskader, sætte hverdagen i struktur, inspirere til gode vaner og i gangsætte fysisk og mental velvære – give indholdretning og mål i hverdagen. Sekundært er ønsket at opbygge et stærkt netværk og sammenhold blandt veteranerne, også efter forløbene. Et kammeratskab til at støtte op om hinanden, være ligestillede, et tilhørsforhold – du er ikke alene.

MULIGHED FOR TILSKUD VIA LAB LOVEN

Veteran Jumpstart tager afsæt i de kompetencer veteranen har lige nu – også de kompetencer han/hun ikke ved, eller forestiller sig at have. Sammen udvikler vi på disse således veteranen, udover personlig udvikling, bliver klar til arbejde eller uddannelse – med sigte på selvforsørgelse. Netop fordi Veteran Jumpstart overordnet har fokus på selvudvikling rettet mod arbejdsmarkedsparathed, har flere kommuner allerede bevilget forløb til deres veteraner. Veteran Jumpstart er en kombination af højfrekvent individuel personlig rådgivning, (tilpasset) hård fysisk aktivitet (bekæmper depression), meditation, åndedrætsøvelser og mindfulness-træning (træning i afslapning og nærvær ift. situationen og omgivelserne). Forløbet afholdes i Københavns- og Frederiksbergs gader og parker. Der hvor hovedstadens veteraner bor, færdes og skal leve deres liv – men som virker for mange som utrygt og overvældende.

kontakt os

UDVIKLET AF VETERANER – TIL VETERANER

Forløbet strækker sig over 13 til 26 uger. Veteranerne deltager i 2-3 ugentlige begivenheder der vedrører fysisk og/eller mental aktivitet og social færdighedstræning. Derudover er der lagt vægt på individuel personlig rådgivning mindst en gang om ugen. Der tages individuelt hensyn til hver veteran og ugepgrogrammet planlægges ift. veteranens energiniveau og aktuelle indlæringstrin.

Erfaringsmæssigt er der brug for praktisk støtte, derfor er der indlagt mulighed for 3 ledsagede besøg hos læge, psykiater, sagsbehandler hos kommunen eller virksomhed for fx jobprøvning etc. Med det udgangspunkt er det vores opfattelse at veteranen er tæt på mandsopdækket, og støttet så langt som det er muligt, uden at umyndiggøre veteranen. Tab af veteraner i systemet skal minimeres.

Veteran Jumpstarts berettigelse er at stabilisere, opbygge og udvikle veteranen, yde individuel, menneskelig og praktisk støtte til dem, som har det svært – når de har behov for det.

VETERAN JUMPSTART ER EN MENTORORDNING

 • En at overholde aftaler med
 • En at stå til regnskab overfor
 • En fortrolig i hverdagen der ikke dømmer og fordømmer
 • En de kan stole på, der kun har et fokus, nemlig at få veteranen på toppen igen
 • En igangsætter af basale initiativer, der ruster og opbygger den fysiske og mentale tilstand
 • En der gradvis og empatisk overrasker og lokker veteranen ud af komfortzonen
 • En der giver veteranen hvad han har brug for, og ikke hvad veteranen selv tror han har brug for


For priser og vilkår.
Kontakt ansvarlig instruktør Kenneth Lindskov på mobil 24242121 eller mail kenneth@veteranjumpstart.dkk eller udfyld den nedenstående formular. 


  VeteranJumpstart / Logic Minds APS
  CVR: 29224617
  TLF: 2424 2121
  Adresse: Jagtvej 9, 2200 København N
  Email: kenneth@veteranjumpstart.dk